Uroczystosc Niepokalanego Poczęcia NMP na Trójcowie - Wojciech Adamski