Procesja swiatla do Kosciola Sw. St. Kostki - Wojciech Adamski