IX Forum Charyzmatyczne 17 IX 2017 - Wojciech Adamski